LITÉ PODLAHY

Naše firma se úzce specializuje na lité anhydritové podlahy. Používáme především materiál od fy Českomoravský beton a.s. a ZAPA a.s.. Podlahy lijeme převážně z vozidla BREMAT, což je speciální vozidlo, ve kterém se přímo  na místě míchá anhydritová směs a dopravuje se pomocí hadic na místo. Vozidlo má k dispozici až 90 m hadic. K vylití potřebujeme mít k dispozici pouze přívod vody, nepotřebujeme žádný přívod elektriky.

Více o tomto vozidle na www.bremat.cz

V případě, že pro lití nelze použít vozidlo BREMAT, realizujeme podlahu pomocí mixů a vlastního čerpadla, kterým dopravujeme anhydrit na místo lití pomocí hadic. V tomto případě nemáme žádné požadavky na přívod vody a elektriky.

V případě zájmu zákazníka realizujeme anhydritové podlahy také ze sila a to od dodavatelů MAXIT, CEMIX , BAUMIT.

Naše firma je schopna zrealizovat Vaši podlahu kompletně - tzn. od pokládky podlahového polystyrenu, následně položit podlahové topení a nakonec provést zalití anhydritem.

Nepožadujeme zálohy.

V oblasti anhydritových litých podlah poskytujeme komplexní služby:

  • zjištění stavu rovinatosti podkladu pomocí laseru
  • cenová nabídka zdarma
  • pokládka podlahových polystyrenů a kročejové izolace
  • pokládku dilatační pásky kolem všech svislých konstrukcí (obvodové zdivo, příčky, sloupy, atd.)
  • vylití  anhydritového potěru-případné přebroušení podlahy

Vozidlo BREMATLití z mixu pomocí čerpadlaSilo MAXITMAXIT